Oppervlakte en omtrek > Oppervlaktematen
123456Oppervlaktematen

Verkennen

Opgave V1

Dit is een roosterbord. Elk roosterhokje is `5` cm bij `5` cm.

Hoeveel bedraagt de oppervlakte van dit bord?

Opgave V2

Welke oppervlaktematen ken je al? Noem er zoveel mogelijk.

verder | terug