Ruimtelijke figuren > Ruimtelijke figuren
12345678Ruimtelijke figuren

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier een foto met kartonnen dozen. Ze hebben allemaal verschillende afmetingen.

a

Welke vorm hebben al deze dozen?

b

Waaraan herken je die vorm?

c

Heeft het lokaal waarin je zit ook die vorm?

d

Heeft een basketbal dezelfde vorm?

Opgave V2

Noem zoveel mogelijk verschillende vormen.
Schrijf ook hun eigenschappen op. Let bijvoorbeeld op de zijkanten, zijn het platte zijkanten, of bolle zijkanten. Kan de vorm rollen, of schuiven, of beide?

verder | terug