Hoeken > Hoeken
123456Hoeken

Inleiding

Waarschijnlijk ben je op weg naar school regelmatig een hoek om gegaan. Je hebt op je route hoeken gemaakt. Maar wat is een hoek precies? En wat is een scherpe hoek? En wanneer is de hoek groot, of juist klein?

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen hoek, hoekpunt en benen van een hoek;

  • aangeven of een hoek groter of kleiner is dan een andere hoek;

  • aangeven of een hoek recht, stomp, scherp, gestrekt, of overstrekt is.

Voorkennis:

  • de begrippen evenwijdig en loodrecht en het teken voor loodrecht;

  • de namen van vlakke figuren.

verder | terug