Ruimtelijke figuren > Ruimtelijke figuren
12345678Ruimtelijke figuren

Voorbeeld 1

Een prisma kan de meest uiteenlopende vormen hebben.

Er zijn altijd twee precies gelijke vlakken die zijn verbonden met rechthoeken.
In dit driehoekige glazen prisma zijn de gelijke vlakken de onderkant en de bovenkant.

Dit vogelhuisje is ook een voorbeeld van een prisma.
De voorkant en de achterkant zijn de twee gelijke vlakken.
Alle andere vlakken zijn in werkelijkheid rechthoeken.

Opgave 5

Hier zie je drie lichamen.

a

Welke van deze drie lichamen zijn prisma's?

b

Waaraan herken je dat?

c

Is elke balk ook automatisch een prisma? En omgekeerd?

Opgave 6

Hier zie je een doosje in de vorm van een prisma.

a

Onderkant en bovenkant hebben dezelfde vorm. Welke vlakke figuur betreft het?

b

Welke vorm hebben alle zijkanten?

verder | terug