Hoeken > Hoeken meten
123456Hoeken meten

Voorbeeld 1

Met een geodriehoek kun je als volgt een hoek meten:

  • Leg de `0` van de geodriehoek op het hoekpunt van de hoek die je wilt meten.

  • Draai de geodriehoek zo, dat de lange zijde van de geodriehoek op één van de benen van de hoek komt te liggen. De geodriehoek moet de hoek bedekken.

  • Lees nu de graden bij het andere been af.

Bij het meten van een hoek moet je er goed op letten of de hoek scherp of stomp is! Hier zie je hoe een scherpe hoek `A` en een stompe hoek `B` wordt gemeten. `/_ A = 56` ° en `/_ B = 142` °.

Opgave 5

Het meten van een scherpe en stompe hoek kun je oefenen met de applet in het Practicum .

Je maakt eerst een scherpe hoek door de punten `A` , `B` en `C` te verplaatsen. Dan draai je met het punt "draaien" de geodriehoek in de goede stand en verschuif je hem met "verschuiven" naar de goede plek. Je kunt de driehoek nog een beetje bijdraaien en verschuiven tot hij precies goed ligt. Lees nu het juiste aantal graden af en controleer je antwoord. Oefen zelf (of met een medeleerling). Maak ook eens een stompe hoek.

Opgave 6

Meet `/_A` op met je geodriehoek. Hoeveel graden is `/_A` ? Je vindt de hoek ook terug op het werkblad.

Opgave 7

Leg uit hoe je met je geodriehoek een overstrekte hoek meet. Geef een voorbeeld.

verder | terug