Hoeken > Hoeken meten
123456Hoeken meten

Uitleg

Je kunt de grootte van een hoek precies meten, bijvoorbeeld met een doorzichtige kompasroos of met je geodriehoek.

Een kompasroos is verdeeld in `360` gelijke delen. Deze delen noemen we graden. Je ziet de schaalverdeling op de cirkel lopen van `0` tot `360` graden. De `360` is niet neergezet, want hij staat op dezelfde plaats als de `0` . Je schrijft `1` graad als `1` °.

Bekijk de geodriehoek eens goed. De geodriehoek bestaat uit diverse delen. Een deel gebruik je om afstanden te meten of tekenen (in mm of cm). Een ander deel is speciaal voor het meten van hoeken (in graden). Op je geodriehoek (geometrische driehoek; geometrie betekent meetkunde) staat een halve kompasroos, die loopt van `0` ° tot `180` °. Dit heet de gradenboog.

Bij het werken met de geodriehoek is het handig vooraf de grootte van een hoek te schatten. Er staan immers telkens twee getallen bij een maatstreepje van de gradenboog.

Opgave 1

Bekijk je geodriehoek.

a

Wat zijn de verschillen tussen een kompasroos en je geodriehoek?

b

Hoe groot is een rechte hoek? Geef je antwoord in graden.

Opgave 2

Gegeven is een gestrekte hoek `A` .

a

Teken een gestrekte `/_ A` . Hoeveel graden is een gestrekte hoek?

b

Deel `/_ A` in twee gelijke delen. Hoeveel graden is elk deel?

c

Deel de helft van `/_A` weer in twee gelijke delen. Hoeveel graden is elk deel?

d

Pak je geodriehoek. Je geodriehoek heeft drie punten. Kijk welk punt van je geodriehoek in welk deel van de hoek past. Wat weet je nu over de drie punten van je geodriehoek?

verder | terug