Hoeken > Hoeken meten
123456Hoeken meten

Testen

Opgave 17

Beantwoord de vragen.

a

Hoeveel graden is een volle hoek?

b

Hoeveel graden is een rechte hoek?

c

Hoeveel graden is een gestrekte hoek?

Opgave 18

Hier en op het werkblad zijn zes verschillende hoeken getekend.

Meet elke hoek in graden nauwkeurig.

Opgave 19

Je ziet hier een vijfhoek.

a

Welke hoeken zullen minder dan `90` ° zijn?

b

Welke hoeken zullen tussen `90` ° en `180` ° zijn?

c

Welke hoek zal meer dan `180` ° zijn? Leg uit hoe je die hoek met een geodriehoek kunt meten.

d

Meet alle hoeken in deze vijfhoek.

e

Hoeveel graden krijg je als je alle hoeken bij elkaar optelt?

Opgave 20

Bij het speerwerpen moet de speer onder een bepaalde hoek omhoog worden geworpen. Als de hoek te klein is, valt de speer te snel op de grond, maar als de hoek te groot is, dan komt hij minder ver.

Hoe groot is de hoek waarmee de speer op de foto wordt geworpen?

Opgave 21

Op de kaart is een wandelroute getekend die uit rechte lijnen bestaat. De kaart staat ook op het werkblad. De route begint bij de parkeerplaats linksboven en wordt tegen de wijzers van de klok in gelopen. De schaal van de kaart is 1:100.

Beschrijf de route door telkens aan te geven hoe ver in een bepaalde richting gelopen moet worden. Geef de richting aan als de hoek met het noorden, gemeten met de wijzers van de klok mee.

verder | terug