Hoeken > Hoeken tekenen
123456Hoeken tekenen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Het maakt niet uit waar je kiest.

b
c
d

De terugvlucht is ongeveer km met een koershoek van .

Opgave 1
a

Het maakt niet uit waar je dit doet.

b
c

Kijk mee of er correct wordt gemeten.

Opgave 2
a

Teken eerst lijnstuk van cm. Met behulp van je geodriehoek kun je nu hoek tekenen en vervolgens hoek . Het snijpunt van lijnen en is hoek .

b

Opgave 3

Laat ze door iemand anders nameten. Vraag bij twijfel je leraar of je het goed hebt gedaan.

Opgave 4

Laat de hoek eventueel door iemand anders nameten. Vraag bij twijfel je leraar of je het goed hebt gedaan.

Opgave 5
a
b

Opgave 6
a

Teken eerst cm en zet daarop en .
Meet nu cm af op het tweede been van en teken punt .
Teken en bepaal punt als snijpunt van de benen van en .
Teken de vierhoek.

b

Een parallellogram.

Opgave 7
Opgave 8

Laat de hoeken door iemand anders nameten. Vraag bij twijfel je leraar of je het goed hebt gedaan.

Opgave 9
a
b

en .

c

Opgave 10
a

Zie de figuur bij b.

b
c

Opgave 11
a

Begin met cm en teken daarop de hoeken bij en . Punt is het snijpunt van twee benen van die hoeken.

b

Begin met cm en teken de (stompe) hoek bij . Pas dan cm af en maak de driehoek af.

Verder is en .

Opgave 12R2D2 in beweging
R2D2 in beweging
a
b

Ongeveer cm.

c

Ja, maar hij moet dan wel stappen van cm maken.

d

Hij spiraalt dan om het startpunt heen.

Opgave 13
Opgave 14
a
b

verder | terug