Hoeken > Hoeken tekenen
123456Hoeken tekenen

Toepassen

Opgave 12R2D2 in beweging
R2D2 in beweging

Een robot beweegt op een groot vlak. Hij begint vanuit punt (het startpunt) in een bepaalde richting vooruit te bewegen. Je kunt zijn bewegingsrichting veranderen met een afstandsbediening. Daarmee kun je een hoek instellen. Stel je bijvoorbeeld in, dan draait de bewegingsrichting tegen de wijzers van de klok in met .

a

Laat de robot eerst cm vooruit bewegen, dan cm onder een hoek van , dan cm onder een hoek van , daarna cm onder een hoek van en ten slotte cm onder een hoek van . Teken de baan van de robot.

b

Laat de robot nu rechtstreeks naar het startpunt teruglopen. Hoeveel centimeter moet de robot afleggen?

c

Laat de robot eerst cm vooruit lopen, dan cm onder een hoek van , daarna cm onder een hoek van , enzovoort. De afstand blijft dus steeds hetzelfde en de hoek wordt telkens groter. Komt de robot weer bij het startpunt uit?

d

Wat gebeurt er als je de robot eerst cm vooruit laat lopen, dan cm onder een hoek van , daarna cm onder een hoek van , enzovoort? De afstand wordt dus steeds cm groter en de hoek wordt steeds groter.

verder | terug