Hoeken > Hoeken tekenen
123456Hoeken tekenen

Voorbeeld 2

Van parallellogram is gegeven dat en dat cm en cm. Teken dit parallellogram.

Teken cm. Teken .

Teken cm.

Teken een lijn evenwijdig aan .

Teken een lijn evenwijdig aan . Je ziet punt ontstaan.

Teken punt en het parallellogram.

Opgave 5

Van driehoek is het begin getekend. Gegeven is dat cm, en .

a

Teken de figuur na op ware grootte en maak af.

b

Hoe groot is ?

Opgave 6

Van vierhoek is gegeven dat en dat . Daarnaast weet je dat cm en cm.

a

Construeer vierhoek .

b

Wat voor figuur is vierhoek ?

verder | terug