Hoeken > Hoeken tekenen
123456Hoeken tekenen

Uitleg

Het tekenen van een hoek moet heel nauwkeurig gebeuren. Je ziet hoe je een hoek van `70` ° tekent.

Teken het hoekpunt en het eerste been van de hoek.

Leg de lange zijde van je geodriehoek langs dit been met de `0` op de plaats van het hoekpunt. Zet een streepje bij het juiste aantal graden. (Is het een scherpe of een stompe hoek?)

Teken het tweede been van de hoek.

Zet de juiste letter bij het hoekpunt. Deze letter is altijd een hoofdletter.

Als je hoeken kunt tekenen met je geodriehoek, kun je ook meetkundige constructies maken.

Gegeven is `Δ ABC` met zijde `AB` gelijk aan `4` cm, `/_A` gelijk aan `122` ° en `/_B` gelijk aan `28` °. Deze driehoek construeer je als volgt:

Teken eerst zijde `AB` van `4` cm.
Teken daarna `/_A` van `122` °.

Teken `/_B = 28` °.

Het snijpunt van de twee lijnstukken is hoekpunt `C` .

Gum de lijnen buiten de driehoek uit.

Op dezelfde manier kun je ook andere figuren construeren. Denk aan een parallellogram of aan een trapezium.

Opgave 1

Je wilt `/_ A` tekenen van `30` °.

a

Teken het hoekpunt `A` en één been van de hoek.

b

Teken nu aan de hand van de beschrijving in de uitleg de gevraagde hoek  `A` .

c

Laat een medeleerling je tekening controleren door de hoek na te meten.

Opgave 2

Gegeven is driehoek `PQR` met `PQ=5` cm, `/_P=60` ° en `/_Q=40` °.

a

Teken `Delta PQR` .

b

Hoeveel graden is `/_R` ?

verder | terug