Hoeken > Gelijke hoeken
123456Gelijke hoeken

Uitleg

De lijn die een hoek in twee gelijke hoeken verdeelt, heet de deellijn of bissectrice van die hoek. Zo teken je de deellijn van een hoek:

  • Meet hoe groot de hoek is, bijvoorbeeld `64` °.

  • Deel het aantal graden door twee: `{64°} / 2 = 32` °.

  • Pas `32` ° af en teken de deellijn.

Hoeken die gelijk zijn aan elkaar, geef je aan door er hetzelfde tekentje (een boogje, een rondje, een sterretje) in te zetten.

Opgave 1

Hier en op het werkblad zie je `/_ A_1` en `/_ A_2` die samen gestrekte `/_ A` vormen.

a

Teken de deellijn van `/_ A_1` .

b

Hoe groot is `/_ A_2` ?

c

Teken de deellijn van `/_ A_2` .

d

Welke hoek maken de twee getekende deellijnen met elkaar? Is het nodig om die hoek op te meten?

Opgave 2

Gegeven is `Delta ABC` met `AB = 6` cm, `/_ A = 50` ° en `/_ B = 70` °.

a

Teken `Delta ABC` .

b

Teken de deellijnen van `/_ A` , `/_ B` en `/_ C` .

c

Valt je iets op?

Opgave 3

Als bij een handbalwedstrijd de keeper een speler op zich af ziet komen om te scoren, kan hij het beste uitlopen langs de deellijn van de hoek waaronder de speler het doel ziet.

Hier zie je een bovenaanzicht van de situatie. Teken op het werkblad de deellijn in deze figuur.

verder | terug