Ruimtelijke figuren > Inhoudsmaten
12345678Inhoudsmaten

Verkennen

Opgave V1

Dit is een kubus met ribben van `1` m lengte.

a

Hoeveel bedraagt de inhoud ervan?

b

Kun je de naam "kubieke meter" als eenheid van inhoud verklaren?

c

In hoeveel kleinere kubussen is deze kubieke meter verdeeld?

d

Leg uit dat `1` dm3 `= 0,001` m3.

Opgave V2

Hoeveel cm3 gaan er in `1` dm3? (Verklaar je antwoord aan de hand van de kubus hiernaast.)

verder | terug