Hoeken > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 15Hoe ver uit de kust?
Hoe ver uit de kust?

Een schip vaart ’s nachts evenwijdig aan de (rechte) kust van Noord-Holland. Op een bepaalde positie ziet de stuurman de vuurtoren van Egmond aan Zee onder een hoek van `20` ° ten opzichte van de vaarrichting van het schip. Na `5` km varen ziet de stuurman diezelfde vuurtoren onder een hoek van `60` ° met de vaarrichting.

Maak een tekening op schaal van deze situatie en bepaal hoe ver de afstand van het schip tot de kust is.

Opgave 16Borden boven de snelweg
Borden boven de snelweg

Het volgende probleem is heel mooi op te lossen met behulp van GeoGebra.

Boven de snelweg hangen vaak borden om je de weg te wijzen. Die borden hangen zuiver verticaal met hun onderrand `5` m boven het wegdek. Neem aan dat zo'n bord `1,50` m hoog is. Je zit voorin een auto en rijdt onder dit bord door. Je oog zit steeds op `1` m boven het wegdek. De hoek tussen de twee lijnen vanuit je oog naar de onderrand en de bovenrand van het bord verandert daardoor steeds.

Op welke afstand voor het bord is die hoek het grootst?

verder | terug