Omtrek, oppervlakte en inhoud > Omtrek
123456Omtrek

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1

Ongeveer cm.

Opgave V2

cm.

Opgave 1
a

cm in de figuur, dus in werkelijkheid cm.

b

Ongeveer cm, dus in werkelijkheid ongeveer cm.

c

De omtrek van het hoofd zit hier tussen in, waarschijnlijk iets meer dan cm.

Opgave 2

De omtrek van figuur I is cm en de omtrek van figuur II is cm.

Opgave 3

Voer metingen uit aan bijvoorbeeld een cilindervormig glas, een kartonnen cilindertje, ...
Zet eerst een duidelijk streepje op de rand en een streepje op een stuk papier. Leg de cilinder op het papier zodat beide streepjes op elkaar liggen en rol het voorwerp tot het streepje weer op het papier is en zet ook daar een streepje. Meet de afstand tussen beide streepjes op papier en deel de uitkomst door de diameter van de cirkel.

Opgave 4

Omtrek cirkel diameter

Diameter straal = cm

Omtrek cirkel cm

Opgave 5

De omtrek van de figuur is inderdaad ongeveer . Voor en kun je wel wat afwijkende waarden aflezen.

Opgave 6
a

b

omtrek vierkant zijde.

Door de omtrek door te delen vind je de lengte van één zijde: .

Opgave 7

De omtrek van de figuur is inderdaad ongeveer cm. Voor , en kun je wel wat afwijkende waarden aflezen.

Opgave 8
a

De straal is cm, de diameter cm.

omtrek (cirkel) cm.

De omtrek van de hele cirkel is ongeveer cm.

b

cm

c

cm

Opgave 9

Figuur I: omtrek cm.

Figuur II: Meet eerst de schuine zijden. omtrek cm.

Figuur III: Meet eerst de schuine zijden meten. omtrek cm.

Figuur IV: omtrek cm.

Opgave 10
a

meter.

b

De omtrek van het sportveld is meter. De breedte van een tegel is meter breed. In totaal heb je dus: tegels nodig.
In totaal zijn er vier hoeken, dus moeten er ook vier tegels extra worden gelegd. Dit betekent dat er tegels in totaal worden gelegd.

Opgave 11

Omtrek diameter en diameter straal cm.

Dus omtrek cm.

Eva heeft gelijk, want de omtrek van het vloerkleed is ongeveer gelijk aan centimeter.

Bekijk eventueel eerst de Uitleg 2.

Omtrek diameter

Diameter straal cm.

Dus omtrek cm.

Eva heeft gelijk, want de omtrek van het vloerkleed is ongeveer gelijk aan centimeter.

Opgave 12

De omtrek van de boog bereken je door eerst de omtrek van de hele cirkel uit te rekenen:
diameter = meter.
Omdat het terras maar een kwart cirkel is moet je deze uitkomst nog delen door vier: meter.

Omtrek meter.

Opgave 13

Teken eerst een rechthoek van cm bij cm en teken hierin een ruit. Nu kun je de zijden van een ruit opmeten. Een zijde van een ruit is dan ongeveer cm. De omtrek van de ster is dus  cm.

Opgave 14

Begin met het optellen van de rechte lijnstukken: cm.
De cirkelbogen vormen met zijn vieren een cirkel. Deze cirkel heeft een diameter van cm.
De omtrek van de cirkel is cm.
De totale omtrek is dus cm.

Opgave 15Curvimeter
Curvimeter
a

Het wieltje heeft de vorm van een cirkel met een diameter van centimer. De omtrek van het wieltje is daarom: cm. Het wieltje legt als het precies één keer ronddraait dus cm af. Het apparaat hoeft alleen te tellen hoeveel keer het wieltje ronddraait.

b

De diameter van een euromunt is mm, dus de omtrek is ongeveer mm cm. Als je nu een kromme lijn op papier hebt staan, rol je er met de euromunt overheen en tel je hoeveel keer de euromunt heeft rondgedraaid.

Opgave 16Atletiekveld
Atletiekveld

De lengte van de sintelbaan is de omtrek van twee halve cirkels (één hele cirkel) plus twee keer de lengte van de rechthoek.

omtrek (cirkel) m.

lengte (sintelbaan) m

De sintelbaan is ongeveer meter.

Opgave 17Basketbalveld
Basketbalveld
a

Complete cirkel omtrek cirkel meter.

Er moet dus ongeveer meter aan stippellijnen worden getrokken.

b

Cirkel: omtrek meter.

Er moet dus ongeveer meter lijn worden getrokken voor de cirkel in het midden van het veld.

c

Omtrek driepuntslijnen meter.

Omtrek cirkel midden meter.

Afstand lijn in het midden meter.

Omtrek buitenkant meter.

Dit betekent dat er meter aan (stippel)lijnen op de eerste dag gelegd wordt.

Opgave 18
a

Ongeveer cm.

b

Ongeveer cm.

Opgave 19

Precies tegels.

verder | terug