Omtrek, oppervlakte en inhoud > Omtrek
123456Omtrek

Verwerken

Opgave 9

In dit rooster stelt elk roosterhokje een vierkantje van cm bij cm voor.

Bepaal van alle vier de figuren de omtrek. Teken de figuren eventueel na op een cm-rooster.

Opgave 10

Een sportveld heeft de vorm van een rechthoek van m bij m.

a

Hoe groot is de omtrek van dit sportveld?

b

Er wordt besloten om vierkante tegels rond het sportveld te leggen. Deze tegels zijn meter breed. Hoeveel tegels moeten er worden gelegd?

Opgave 11

Bas en Eva hebben in de woonkamer een rond vloerkleed liggen. De straal van het vloerkleed is  cm.

Bas zegt dat de omtrek van het vloerkleed ongeveer gelijk is aan cm. Volgens Eva is de omtrek van het vloerkleed ongeveer gelijk aan cm. Laat met een berekening zien wie er gelijk heeft.

Opgave 12

Phil heeft in zijn tuin een terras in de vorm van een kwart cirkel met een straal van meter. Rondom dat terras wil hij plantjes zetten. Om te bepalen hoeveel plantjes hij nodig heeft, heeft hij de omtrek van het terras nodig. Teken de kwart cirkel op roosterpapier. Neem cm voor elke meter.

Hoe groot is de omtrek van het totale terras?

Opgave 13

De afgebeelde figuur van een zespuntige ster bestaat uit zes identieke ruiten. Om elk van deze ruiten kun je in werkelijkheid precies een rechthoek tekenen van cm bij  cm.

Bepaal de omtrek van de figuur.

Opgave 14

De omtrek van deze figuur bestaat uit vier kwart cirkels en vier rechte lijnstukken. Hij is getekend op een hokjesrooster van cm bij cm. Bereken de omtrek van de figuur.

verder | terug