Omtrek, oppervlakte en inhoud > Omtrek
123456Omtrek

Testen

Opgave 18

In dit rooster stelt elk roosterhokje cm bij cm voor.

a

Bereken de omtrek van de binnenste kleine cirkel.

b

Bepaal de omtrek van de buitenrand van de figuur. Ga ervan uit dat de gebogen delen kwart cirkels zijn.

Opgave 19

Martine wil rond haar huis vierkante tegels leggen met zijden van meter. Haar huis is een vierkant met een omtrek van meter. Hoeveel tegels kan Martine rond het huis leggen?

verder | terug