Hoeken > Hoeken meten
123456Hoeken meten

Verkennen

Opgave V1

Hier zie je een windroos met de windrichtingen er in getekend. Hij is verder verdeeld in `360` hoekjes, elk van die hoekjes heet 1 graad. Bij het Noorden (N) hoort `0` graden (en dus ook 360 graden).

a

Waarom kun je bij het Noorden twee getallen neerzetten?

b

Geldt dit ook voor andere windrichtingen?

c

Hoeveel graden hoort er bij het Oosten?

d

Hoeveel graden hoort er bij het Noord-Oosten? En bij Noord-Noord-Oost?

e

Hoeveel graden hoort er bij Zuid? En bij Zuid-Zuid-Oost?

f

Hoeveel graden hoort er bij West? En bij West-Noord-West?

verder | terug