Omtrek, oppervlakte en inhoud > Lengtematen
123456Lengtematen

Inleiding

Je ziet hoe hier de omtrek van een babyhoofdje wordt gemeten. Het gaat om een lengte en dus om een geschikte lengtemaat. De standaardmaat voor lengte is de meter. Waarom wordt hier niet met meters gewerkt, maar met centimeters? En wat zijn dat ook al weer?

Je leert in dit onderwerp:

  • lengtes uitdrukken in de belangrijkste lengte-eenheden;

  • verschillende lengte-eenheden in elkaar omrekenen.

Voorkennis:

  • de namen en enkele basiseigenschappen van vlakke en ruimtelijke figuren;

  • de omtrek van een figuur bepalen door meten en rekenen (en soms schatten);

  • diameter en straal van een cirkel herkennen en daarmee de omtrek van een cirkel berekenen.

verder | terug