Omtrek, oppervlakte en inhoud > Lengtematen
123456Lengtematen

Verwerken

Opgave 9

Reken om.

a

km dm

b

dam km

c

mm dm

d

km cm

Opgave 10

Reken om.

a

dm m

b

dm mm

c

m km

d

km cm

Opgave 11

Een stapel van vellen papier is cm hoog. Hoeveel mm is de dikte van één vel papier?

Opgave 12

Bekijk de twee figuren op het rooster.

a

De driehoek is in werkelijkheid cm hoog. Hoeveel mm is ?

b

Je kunt in de figuur, op de roosterlijnen, een vierkant tekenen waar de getekende rechthoek precies in past. Hoe hoog en hoe breed is deze figuur? Geef je antwoord in dm.

Opgave 13

Op een rond verkeersbord, wit met een rode rand, staat . Zo'n bord betekent dat de maximum toegestane snelheid  km/h is.
Welk getal zou er staan als we bij dit soort borden geen km/h zouden bedoelen, maar m/s?

Opgave 14

Je wilt één wand van een kamer behangen. De wand is meter hoog,  meter breed en heeft geen deuren of ramen. Je gebruikt behang van  centimeter breed dat verkocht wordt op rollen van meter.

a

Hoeveel banen (van hoeveel cm) behang heb je nodig om de hele wand te bedekken met verticale banen?

b

Hoeveel rollen behang heb je dan nodig?

c

Hoeveel banen behang (van hoeveel cm) heb je nodig om de hele wand te bedekken met horizontale banen?

d

Hoeveel rollen behang heb je dan nodig?

Opgave 15

Milou reist van school naar huis met de bus. De afstand is  kilometer. De bus rijdt met een gemiddelde snelheid van km/h. Haar broer Daan gaat met de fiets naar huis. Omdat hij eerder thuis wil zijn dan Milou fietst hij stevig door met een snelheid van  km/h. Hij neemt een binnendoor route van  kilometer. Ze vertrekken tegelijkertijd. De bushalte is vlak voor de school- en huisdeur, dus Milou hoeft niet te lopen. Is Daan inderdaad eerder thuis dan Milou? Licht je antwoord toe.

verder | terug