Omtrek, oppervlakte en inhoud > Lengtematen
1234567Lengtematen

Toepassen

Een lichtjaar is de afstand die het licht in `1` jaar tijd aflegt.
En het licht gaat met `300.000` km per seconde...

Dus een lichtjaar is ongeveer `300000 xx 60 xx 60 xx 24 xx 365 = 9460800000000` km.

Dat is `9.460.800` miljoen km ofwel `9460,8` miljard km.
Als je bedenkt dat de omtrek van de aarde ongeveer `40.000` km is, begrijp je wel dat je even pittig moet doorfietsen om deze afstand in een mensenleven af te leggen...

Over dit soort afstanden spreek je als je het hebt over sterren in het heelal. Maar dan wel over sterren die niet te ver van de zon afliggen!
Het sterrenstelsel NGC 123 ligt ongeveer `100` miljoen lichtjaren van de zon.

Opgave 17Lichtjaar
Lichtjaar

In de sterrenkunde gaat het vaak om hele grote afstanden zoals je hierboven ziet.

Daar kun je lezen wat bijvoorbeeld een lichtjaar is.

a

Een lichtminuut is de afstand die het licht in één minuut aflegt. Hoeveel km is een lichtminuut ongeveer?

b

De afstand van de Aarde tot de Zon is ongeveer `149.597.870` km. Hoeveel lichtminuten is dat?

c

Hoeveel seconden doet het zonlicht er over om de Aarde te bereiken?

d

Neptunus is de buitenste echte planeet van ons zonnestelsel. Het zonlicht doet er `4` uur, `9` minuten en `54,2` seconden over om Neptunus te bereiken. Hoeveel km is de afstand van Neptunus tot de Zon ongeveer?

e

De dichtstbijzijnde ster na onze zon, Proxima Centauri, is ongeveer `4,22` lichtjaar van ons verwijderd. Hoeveel km is dat? En hoe lang doe je over die afstand in een ruimteschip dat met `10.000` km/uur door de ruimte raast?

Opgave 18Engelse lengtematen
Engelse lengtematen

In Engeland worden afwijkende lengtematen gebruikt: de "inch" (precies `2,54` cm), de "foot" , de "yard" , de "mile" en de "league" . Via de Wikipedia kun je hier nog veel meer over lezen.
Reken nu zelf de Engelse maten om naar het standaard eenhedenstelsel, het S.I.-stelsel.

a

Een foot is `12` inches. Hoeveel cm is een foot?

b

Een yard is `3` feet (meervoud van foot). Hoeveel cm is een yard?

c

Een mile is `1760` yards. Hoeveel m is een mile?

d

Een league is `3` miles. Hoeveel km is een league?

Het voetbal is een sport die van oorsprong uit Engeland komt. Er worden daarom veel Engelse maten gebruikt.

e

Het doel is bijvoorbeeld `24` feet breed en `8` feet hoog. Reken dit om naar meters (in twee decimalen nauwkeurig).

f

De middelcirkel heeft een straal van `30` feet. Hoeveel m is dat in twee decimalen nauwkeurig?

g

De penaltystip ligt op `11` meter voor het midden van het doel. Hoeveel feet is dat?

h

De breedte van een voetbalveld moet tussen de `50` en de `100` yards liggen en de lengte tussen de `100` en de `130` yards. Reken deze waarden om naar m.

Opgave 19Snelheidsmeter
Snelheidsmeter

In Engeland en de USA zijn de maximum snelheden voor automobilisten in mph (miles per hour).

a

Hoeveel km/uur is `1` mph? Geef je antwoord in drie decimalen nauwkeurig.

b

Welke snelheidsgrens geeft dit Engelse verkeersbord aan in km/uur?

Je rijdt in Engeland van het centrum van London naar York (een afstand van `204` miles) met een gemiddelde snelheid van `50` mph. Je auto rijdt `15` km op `1` liter benzine. Benzine kost in Engeland £ 1,65 per gallon.

c

Zoek op hoeveel liter er in een gallon gaat en hoeveel euro het Engelse Pond waard is. Bereken hoeveel je deze rit kost in euro.

verder | terug