Omtrek, oppervlakte en inhoud > Lengtematen
1234567Lengtematen

Voorbeeld 1

Hoeveel dm is `0,834` km `+ 581` mm?

> antwoord

Om twee lengtes bij elkaar op te tellen, moet je ze eerst omzetten naar dezelfde lengte-eenheid.

Eerst reken je de beide lengtes om naar decimeter.

In de figuur staan enkele lengtematen op een rij, van klein naar groot.

De pijltjes geven aan hoe de lengtematen worden omgerekend

`0,834` km `= 8,34` hm `= 83,4` dam `= 834` m `= 8340` dm
`581` mm `= 58,1` cm `= 5,81` dm

Omrekenen van de ene lengtemaat naar de andere gaat steeds in stappen van `10` .

Nu de lengte-eenheden gelijk zijn, kun je ze bij elkaar optellen.
`8340` dm `+ 5,81` dm `= 8345,81` dm

Opgave 5

Reken de lengte-eenheden in elkaar om.

a

56,1 cm `= ...` mm

b

3,6 km `= ...` cm

c

86,5 dm `= ...` mm

d

181,4 m `= ...` km

Opgave 6

Bereken.

a

1 dm `+` 1 m `= ...` cm

b

1 km `-` 1 dam `= ...` m

c

3300 m `+` 560 hm `= ...` km

d

5800 mm `-` 420 cm `= ...` m

Opgave 7

Welke bewering is waar? Licht je antwoord toe.

Een standaard voetbalveld is ongeveer `10000` mm lang.

Een kerktoren kan een hoogte hebben van wel `20000` op elkaar gestapelde euro's.

verder | terug