Omtrek, oppervlakte en inhoud > Oppervlakte en oppervlaktematen
123456Oppervlakte en oppervlaktematen

Voorbeeld 2

In de figuur zie je enkele oppervlaktematen op een rij, van klein naar groot.

De pijltjes erbij geven aan hoe je de eenheden in elkaar kunt omrekenen:

  • De pijl van cm2 naar mm2 met erbij betekent: vermenigvuldig het aantal cm2 met als je het aantal mm2 wilt weten.

  • De pijl van hm2 naar km2 met erbij betekent: deel het aantal hm2 door 100 als je het aantal km2 wilt weten.

Het omrekenen van de ene oppervlaktemaat naar de andere gaat dus in stappen van , bijvoorbeeld:

  • m2 dm2 cm2 mm2.

  • m2 dam2 hm2 km2.

Bedenk: hoe kleiner de eenheid wordt, des te groter het getal (en omgekeerd) moet zijn om hetzelfde te hebben.

Opgave 7

Reken om.

a

cm2 m2

b

cm2 mm2

c

km2 m2

d

m2 hm2

Opgave 8

Een blad papier van A4-formaat is een rechthoek van ongeveer  mm bij  mm.

a

Wat is ongeveer de oppervlakte van een velletje A4 in cm2?

b

De oppervlakte van een vel papier op A3-formaat is twee keer zo groot als de oppervlakte van een velletje A4. Eén van de zijden van het formaat is ongeveer mm. Hoe groot is de andere zijde in cm ongeveer?

Opgave 9

De twee zijden van een rechthoek zijn in verschillende lengte-eenheden gegeven.

a

Hoe groot is de oppervlakte in m2 als een rechthoek dam bij  dm is?

b

Hoe groot is de oppervlakte in mm2 als een rechthoek  m bij  cm is?

c

Hoe groot is de oppervlakte in hm2 als een rechthoek dm bij cm is?

verder | terug