Omtrek, oppervlakte en inhoud > Oppervlakte en oppervlaktematen
123456Oppervlakte en oppervlaktematen

Voorbeeld 3

Malta is met inwoners per km2 het dichtstbevolkte land binnen de EU. Dan volgen Nederland met mensen per km2 en België met mensen per km2.

In Canada (het op Rusland na grootste land van de wereld) wonen  mensen op een oppervlakte van km2.

Hoeveel inwoners heeft Canada uitgedrukt in mensen per km2?

> antwoord

inwoners per km2 = inwoners per km2  inwoners per km2.

Opgave 10

In Voorbeeld 3 wordt de bevolkingsdichtheid in inwoners per vierkante kilometer van een aantal landen met elkaar vergeleken. In Rusland, het grootste land van de wereld, wonen mensen. De oppervlakte is  km2.
Hoeveel inwoners heeft Rusland uitgedrukt in mensen per km2?

Opgave 11

Op het platte dak van een school ligt kilogram grind per m2.

De dakoppervlakte van de school is ongeveer hm2. Hoeveel kilo grind ligt er in totaal op het dak van de school?

verder | terug