Omtrek, oppervlakte en inhoud > Oppervlakte en oppervlaktematen
123456Oppervlakte en oppervlaktematen

Practicum

Er bestaan op internet allerlei sites voor het omrekenen van eenheden. Deze is gemaakt door Walter Fendt.


Klik op de figuur om de applet te openen

Met de onderstaande applet kun je het berekenen van oppervlaktes oefenen. Verplaats de punten en bepaal zelf de oppervlakte van zeshoek .

verder | terug