Omtrek, oppervlakte en inhoud > Inhoud
123456Inhoud

Verwerken

Opgave 8

Bereken de inhoud van deze prisma's. De onderkanten van beide figuren zijn rechthoekig en alle verticale ribben staan daar loodrecht op.

Opgave 9

Welke van deze figuren heeft de grootste inhoud?

kubus

balk

prisma

cilinder

Opgave 10

Een pakje drinken heeft de vorm van een balk met een breedte van cm, een lengte van cm en een hoogte van cm.

Hoeveel drinken gaat er in dit pakje?

Opgave 11

Een ijzeren staaf heeft de vorm van een cilinder met een dwarsdoorsnede van cm2 en een lengte van m. Elke cm3 ijzer weegt gram.

Hoe zwaar is deze staaf?

Opgave 12

Kubus heeft ribben van cm. Punt is het midden van en punt is het midden van . Punt ligt op zo, dat cm. Punt ligt op zo, dat cm.

a

Teken de kubus met de punten ,, en .

b

is een prisma. Welk vlak is het grondvlak?

c

Bereken de inhoud van prisma .

verder | terug