Omtrek, oppervlakte en inhoud > Inhoudsmaten
123456Inhoudsmaten

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

`1` m3.

b

Het is de inhoud van een kubus met ribben van `1` m.

c

`1000` kleine kubussen.

d

Elk kleine kubusje van `1` dm bij `1` dm bij `1` dm is `1/1000` deel van deze kubus.

Opgave 1
a

`1` m `= 100` cm.

`1` m3 `= 100` cm ` xx 100` cm `xx 100` cm= `1000000` cm3.

b

`1` m3 `=100` cm `xx 100` cm `xx 100` cm = `1000000` cm3

`1000000` cm3 `=1` m3

`1 / 1000000 = 0,000001` m3

c

`1` dm3 = `1` dm `xx 1` dm `xx 1` dm = `10` cm `xx 10` cm `xx 10`  cm = `1000` cm3.

d

`1` dm3 = `1` dm `xx 1` dm `xx 1` dm = `10` cm `xx 10` cm `xx 10`  cm = `1000` cm3.

Opgave 2
a

Inhoud balk `=10xx8xx8=640` cm3.

Voor de inhoud van het prisma moet je eerst het grondvlak berekenen. Het grondvlak bestaat uit een halve rechthoek. De oppervlakte van de rechthoek `=12xx9=108`  cm2, dus de oppervlakte van de halve rechthoek `=108/2=54` cm2.
Inhoud prisma `= 54xx12=648` cm3.

b

`1` cm3 `=1xx1000` mm3.

Inhoud van de balk `= 640 xx 1000 = 640000` mm3.

Inhoud van het prisma `= 648 xx 1000 = 648000`  mm3.

Opgave 3
a

`1` dm3 `= 1xx1000 = 1000` cm3.

`1` cm3 `= 1/1000 = 0,001` dm3.

`321/1000 = 0,321` dm3.

b

`1` km3 `= 1000xx1000xx1000 = 1000000000` m3.

`1` m3 `= 1/1000000000 = 0,000000001` km3.

`15540/1000000000 = 0,000015540` km3.

c

`1` dm3 `= 1000 xx 1000 = 1000000` mm3.

`34,1 ` dm3 `= 34100000` mm3.

Opgave 4
a

`1021` cm3 `=1,021` dm3 `=0,001021` m3.

b

`5630` m3 `= 5,63` dam3 `=0,00563` hm3.

c

`34,1` cm3 `= 34100` mm3.

d

`1,2` km3 `=1200` hm3 `=1200000` dam3 `=1200000000` m3.

Opgave 5
a

Je kunt dit op twee manieren berekenen. Je kunt meteen de mm omzetten in cm of je berekent eerst de inhoud in mm3 en rekent dit om naar cm3.

Inhoud steen `=210xx100xx51=1071000` mm3.

`1071000` mm3 `=1071` cm3.

b

Eén waaltje met een dikte van `10` cm heeft een oppervlakte van `21 xx 5,1 = 107,1`  cm2. De totale oppervlakte van de muur is `1` m2. De oppervlakte van een waaltje `=107,1`  cm2 `= 1,071`  dm2 `=0,0107`  m2.
Je hebt dus `1/(0,0107)~~93` waaltjes nodig.

c

Eén waaltje met een dikte van `21` cm heeft een oppervlakte van `10 xx 5,1 = 51` cm2. De totale oppervlakte van de muur is `1` m2. De oppervlakte van een waaltje `=51`  cm2 `=0,51`  dm2 `=0,0051` m2.
Je hebt dus `1/(0,0051)~~196` waaltjes nodig.

d

Een waaltje heeft een inhoud van `1071` cm3, dit is `1,071` dm3 `=0,001071` m3.

In `1` m3 gaan dus `1/(0,001071)~~934` waaltjes.

Opgave 6
a

Een kliko heeft een inhoud van ongeveer `50` dm3.

Waar

Niet waar

b

Een kuub zand heeft een volume van `1000` cm3.

Waar

Niet waar

Opgave 7

Nadat het voorwerp in de bak is gezet, is het water met `3` cm gestegen. Er is dus een hoeveelheid water van `20`  cm `xx20` cm `xx3` cm = `1200` cm3 verplaatst door het voorwerp. Dat betekent dat de inhoud van het voorwerp `1200` cm3 is.

Opgave 8

Je moet er natuurlijk wel van uit gaan dat de maatstreepjes de inhoud met steeds gelijke tussenstappen weergeven. Ze komen dan dichter bij elkaar naarmate de beker wijder wordt naar boven toe.

Opgave 9
a

`13,5` m3 = `13500` dm3.

b

`135` cm3 = `0,135` dm3.

c

`135` mL = `135` cm3.

d

`135` m3 = `135000` L.

Opgave 10
a

`6` mm `= 0,6` cm `=0,06` dm `= 0,006` m.

`0,006` m `xx 600` m2 = `3,6` m3.

b

Er lag `3,6` m3 water op het dak.

`3,6` m3 `=3,6xx1000` dm3 = `3600` dm3 = `3600` L.

Dus er ligt `3600` kg water op het dak.

Opgave 11

Oppervlakte prisma: dit kun je berekenen door de zes verschillende vlakken te berekenen.

De voorkant is tevens ook de achterkant, want dit is het grondvlak van het prisma. Oppervlakte grondvlak: `4xx1,5+1/2xx4xx3=15` dm2.

Oppervlakte prisma: `2xx15 + 5,5xx6 + 6xx4 + 6xx1,5 + 6xx5 =126` dm2 `=10800` cm2.

Inhoud prisma: grondvlak is `15` dm2 en de hoogte is `6`  dm.
Inhoud prisma: `15xx6=90` dm3 `=90000` cm3.

Oppervlakte stapel kubussen: de oppervlakte van een zijvlak van een losse kubus is `2,1xx2,1=4,41`  dm2. In totaal heb je `18` zijvlakken aan de buitenzijde van de stapel kubussen.
Oppervlakte stapel kubussen: `4,41xx18=79,38`  dm2 `=11638`  cm2.

Inhoud stapel kubussen: de stapel bevat `4` kubussen. De inhoud van een kubus is `2,1xx2,1xx2,1=9,261`  dm3.
Inhoud stapel kubussen: `9,261xx4=37,044` dm3 `=37044` cm3.

Opgave 12
a

`5` km3 `=5000` hm3 `=5000000` dam3 `=5000000000` m3.

b

`12,5` dam3 `=0,0125` hm3 `=0,0000125` km3.

c

`1246` mm3 `=1,246` cm3 `=0,001246` dm3.

d

`3,72` dm3 ` = 3720` cm3.

Opgave 13
a

`1` L `=1` dm3 `= 1000` cm3

b

`1` mL `= 0,001` L `= 0,001` dm3 `=1` cm3.

c

Er zijn `80` mensen die ieder vier koppen koffie per dag drinken. Dan heb je in totaal `80xx4=320` koppen koffie. Per kop koffie komt er `150` mL uit, dus in totaal komt er op een dag `320xx150` mL `=48000`  mL koffie uit de koffieautomaat.

`48000` mL `=4800` cL `=480` dL `=48` L.

d

Hij wordt vijf dagen per week gebruikt en dat `42`  weken lang. Dat betekent dat hij `42xx5= 210` dagen per jaar wordt gebruikt. Per dag wordt er `48` liter koffie gedronken. In het hele jaar wordt er `210xx48`  L `=10080` liter koffie gedronken.

`10080` L `=10080` dm3 `=10,080` m3 per jaar.

Opgave 14

Inhoud `=9,6xx8xx19,5=1497,6` cm3.

`1497,6` cm3 `=1,4976` dm3 = `1,4976` L.

Opgave 15
a

`7,2` m `xx 7,5` m `xx 3` m = `162` m3.

`162` m3 `=162000` dm3.

b

De lengte en breedte van het lokaal zijn `7,2` m en `7,5` m. De hoogte van een muur is `3`  m. De oppervlakte van een muur is dus `7,2xx3=21,6` m2 en `7,5xx3=22,5` m2. In totaal heb je `4` muren, waarvan `2` met een oppervlakte van `21,6` m2 en `2` met een oppervlakte van `22,5` m2. De totale muuroppervlakte `=21,6+21,6+22,5+22,5=88,2`  m2.

Opgave 16
a

De afmetingen zijn: `589` cm bij `234` cm bij `239` cm.

De inhoud van de container: `589` cm `xx234` cm `xx239`  cm = `32940414` cm3.

`32940414` cm3 `=32940,414` dm3 `=32,940414`  m3 `~~32,94` m3

Het klopt dus wel ongeveer.

b

Lengte `xx` hoogte geeft: `589xx239=140771` cm2.
Dit heb je twee keer, dus `140771xx2=281542`  cm2.

Breedte `xx` hoogte geeft: `234xx239=55926` cm2.
Dit heb je twee keer, dus `55926xx2=111852` cm2.

Lengte `xx` breedte geeft: `589xx234= 137826` cm2.
Dit heb je twee keer, dus `137826xx2=275652`  cm2

Totale oppervlakte `=281542+111852+275652=669046` cm2 `=6690,46` dm2 `=66,9046` m2.

Er geldt nu: `66,9046` m2 `=2260` kg. Per m2 weegt het `2260/(66,9046)~~33,78` kg.

c

In totaal kan er `24000` kg `-2260` kg `=21740` kg nog in de container. De inhoud van de container is `33,2`  m3. Dit betekent dat je per m3 maximaal `(21740)/(33,2)~~654,821` kg spullen kunt laden.

Opgave 17Engelse en Amerikaanse inhoudsmaten voor vloeistoffen
Engelse en Amerikaanse inhoudsmaten voor vloeistoffen
a

`1` inch3 `= 2,52 xx 2,54 xx 2,54 ~~ 16,39` cm3.

b

Ongeveer `4546` cm3 en dat is ongeveer `4,546` liter.

c

Ongeveer `1136,5` cm3.

d

Ongeveer `568,3` cm3, dus ongeveer `0,568` liter.

e

Ongeveer `159113,5` cm3, dus ongeveer `159` liter.

f

`1` Amerikaanse gallon `= 231 xx 2,54 xx 2,54 xx 2,54 ~~ 3785` cm3. Dat is ongeveer 3785 mL.
Je krijgt dus ongeveer `4546 - 3785 = 761` mL minder.

g

Ongeveer `159` liter, net als de Engelse barrel.

Opgave 18Afgeknotte balken
Afgeknotte balken
a

Omdat de ribben B C , F G en E H (en dus ook A D ) evenwijdig zijn is D H = A E en C G = B F .

b

Als je dezelfde afgeknotte balk er omgekeerd bovenop zet, krijg je een balk van 4 bij 4 bij 14 cm. Die heeft een inhoud van 4 × 4 × 14 = 224 cm3. Dus de afgeknotte balk heeft een inhoud van 112 cm3.

c

Punt F moet evenveel lager liggen ten opzichte van punt E als punt G ten opzichte van punt H, anders is het scheve bovenvlak niet vlak.
Dus A E = C G = 6 cm.

d

Als je dezelfde afgeknotte balk er omgekeerd bovenop zet, krijg je een balk van 4 bij 4 bij 12 cm. Die heeft een inhoud van 4 × 4 × 12 = 192 cm3. Dus de afgeknotte balk heeft een inhoud van 96 cm3.

e

Neem een balk A B C D . E F G H van 4 bij 4 bij 8 cm en zaag er alleen punt F er af. Je zaagt er dan maar een driehoekig puntje van af en dan kun je niet zo de inhoud bepalen. Later leer je nog wel hoe dat moet.

Opgave 19Ikea
Ikea
a

39 bij ongeveer 44,9 en 1,4 cm dik

b

Het grootste onderdeel vormen de twee zijpanelen, die leg je op elkaar en daar bovenop het onderste en het bovenste paneel. Dan daarop de drie lange planken en vervolgens drie stapels van vier korte planken. Aan de zijkant blijft boven de twee zijpanelen ruimte voor de pluggen en de schroeven, en dergelijke.
Totale verpakking: 149 bij 39 bij 28,4 cm.
Reken je de dikte van het karton mee, dat wordt dit een pakket van ongeveer 150 bij 40 bij 30 cm.

c

Dan is het ongeveer 18 kg. (In werkelijkheid is het materiaal nog lichter, hout komt er maar weinig aan te pas.)

Opgave 20
a

`0,03` dm3

b

`72000` mm3

Opgave 21
a

`187,2` liter potgrond.

b

`15` zakken.

c

Waarvoor heb je het minst aantal zakken potgrond nodig? Voor drie bloembakken van soort A of voor vier bloembakken van soort B?

`3` stuks bloembak A

`4` stuks bloembak B

verder | terug