Omtrek, oppervlakte en inhoud > Inhoudsmaten
123456Inhoudsmaten

Uitleg

De kubieke meter (m3) is de standaardmaat voor inhoud (volume). Een kubieke meter is eigenlijk een kubus van m bij m bij m.

Een kubus van m bij m bij m kun je opdelen in kleinere kubussen van. Bijvoorbeeld van dm bij dm bij dm.

Je ziet: m3 dm dm dm dm3.

Zo is ook: m3 cm cm cm  cm3.

Omrekenen van volume-eenheden gaat kennelijk in stappen van .

Een andere belangrijke inhoudsmaat is de liter (L).
liter is precies dm3.
Dus: m3 dm3 L.

Bij de inhoudsmaat liter kun je weer met voorvoegsels werken, zoals:
L dL cL mL.
Merk op:
mL L dm3 cm3.

Opgave 1

De standaard inhoudsmaat is de kubieke meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter.

a

Hoeveel cm3 is m3?

b

Hoeveel m3 is cm3?

c

Hoeveel cm3 gaan er in dm3?

d

Hoeveel cL gaan er in L? Hoeveel cm3 is cL?

Opgave 2

Je ziet een balk en een prisma.

a

Hoe groot is de inhoud van beide figuren in cm3?

b

Hoeveel mm3 is de inhoud van beide figuren?

Opgave 3

Reken om.

a

cm3 L

b

m3 km3

c

L mm3

verder | terug