Omtrek, oppervlakte en inhoud > Inhoudsmaten
123456Inhoudsmaten

Theorie

De standaard inhoudseenheid of volume-eenheid is de kubieke meter (m3). Een kubieke meter is eigenlijk een kubus van m bij m bij m.

Je ziet: m3 dm dm dm dm3.

Zo is ook: dm3 cm cm cm cm3.

Je kunt dus stapsgewijs omrekenen door met te vermenigvuldigen of erdoor te delen.

Een andere belangrijke inhoudsmaat is de liter (L).
liter is precies dm3
En: m3 dm3 L.

Bij de inhoudsmaat liter kun je weer met voorvoegsels werken, dus:
L dL cL mL.

verder | terug