Omtrek, oppervlakte en inhoud > Inhoudsmaten
1234567Inhoudsmaten

Verwerken

Opgave 11

Reken om.

a

`5` km³ `= ...` m³

b

`12,5` dam³ `= ...` km³

c

`1246` mm³ `= ...` dm³

d

`3,72` dm³ `= ...` cm³

Opgave 12

Een literpak yoghurt heeft de vorm van een rechthoekig blok met een bodem van `7` bij `7` cm en een hoogte van `19,5` cm.

Hoeveel liter yoghurt gaat er in?

Opgave 13

De minimale afmetingen van een schoollokaal zijn `7,2` m bij `7,5` m bij `3` m. Ga uit van een schoollokaal dat de vorm van een balk heeft.

a

Hoe groot is de inhoud van het kleinst mogelijke schoollokaal? Geef je antwoord in kubieke decimeter nauwkeurig.

b

Hoeveel m² is de muuroppervlakte van zo'n schoollokaal?

Opgave 14

Bepaal van de figuren zo nauwkeurig mogelijk de inhoud in cm³ en oppervlakte in cm².

Opgave 15

Veel vervoer gebeurt per container. Er bestaan verschillende typen en afmetingen. Dit zijn de specificaties van een 20ft-zeecontainer:

 • inhoud: `33,2` m³

 • afmetingen ( `l xx b xx h` cm) inwendig: `589 xx 234 xx 239`

 • deuropening ( `b xx h` cm): `233 xx 228`

a

Ga na dat de opgegeven inhoud van de zeecontainer ongeveer klopt.

b

De container zelf weegt `2260` kg. Hij is gemaakt van platen staal. Hoeveel weegt elke m² staal?

c

De container mag maximaal `24000` kg wegen. Hoe zwaar mogen de goederen die je vervoert per m3 maximaal zijn als je de container helemaal wilt vullen?

Opgave 16

In de praktijk gebruik je vaak inhoudseenheden die zijn gebaseerd op de liter:

 • 1 dL is het tiende deel van een liter.
  `1` dL = `0,1` L `= 0,1` dm³. Een kopje koffie is ongeveer `2` dL `= 0,2` L.

 • 1 cL is het honderdste deel van een liter.
  `1` cL `= 0,01` L `= 0,01` dm³ `= 10` cm³. De inhoud van een injectiespuit is ongeveer `1` cL.

 • 1 mL is het duizendste deel van een liter.
  `1` mL `= 0,001` L `= 0,001` dm³ `= 1` cm³.

a

Hoeveel cm³ is `1` L?

b

Laat zien dat `1` mL `= 1` cm³.

c

Een koffieautomaat schenkt na een druk op de knop ongeveer `150` mL koffie in elk koffiebekertje. Per dag drinken `80` mensen elk gemiddeld vier koppen koffie uit die automaat. Hoeveel liter koffie produceert die koffieautomaat dagelijks?

d

De automaat is normaal gesproken vijf dagen per week in gebruik, `42` weken per jaar. Hoeveel m³ water verbruikt het apparaat voor koffie gedurende een jaar?

Opgave 17

In aquarium I met een bodem van 2 dm² staat het water 5 cm hoog. Een leeg aquarium II met een bodem van 1 dm² en hoogte 7 cm wordt op de bodem van aquarium I gedrukt. Het water in aquarium I stijgt daardoor en loopt over in aquarium II.

Hoe hoog (in cm) komt het water in aquarium II te staan?

verder | terug