Omtrek, oppervlakte en inhoud > Inhoudsmaten
1234567Inhoudsmaten

Uitleg

De standaard inhoudseenheid of volume-eenheid is de kubieke meter (m³). Een kubieke meter is eigenlijk een kubus van `1` m bij `1` m bij `1` m.

Een kubus van `1` m bij `1` m bij `1` m kun je opdelen in kleinere kubussen van
`1` dm bij `1` dm bij `1` dm.

Je ziet: `1` m³ `= 10` dm `xx 10` dm `xx 10` dm `= 1000` dm³.

Zo is ook: `1` m³ `= 100` cm `xx 100` cm `xx 100` cm `= 1000000` cm³.

Een andere belangrijke inhoudsmaat is de liter (L).
`1` liter is precies `1` dm3. Dus: `1` m3 `= 1000` dm3 `= 1000` L

Bij de inhoudsmaat liter kun je weer met voorvoegsels werken, dus:
`1` L `= 10` dL `= 100` cL `= 1000` mL
Merk op:
`1` mL `= 0,001` L `= 0,001` dm³ `= 1` cm³.

Opgave 1

De standaard inhoudsmaat is de kubieke meter. Die is afgeleid van de standaard lengtemaat, de meter.

a

Hoeveel cm³ is `1` m³?

b

Hoeveel m³ is `1` cm³?

c

Hoeveel cm3 gaan er in `1` dm3?

d

Hoeveel cL gaan er in `1` L? Hoeveel cm3 is `1` cL?

Opgave 2

Je ziet een balk en een prisma.

a

Hoe groot is de inhoud van beide figuren in cm³?

b

Hoeveel mm3 is de inhoud van beide figuren?

Opgave 3

Reken om.

a

`321` cm³ `= ...` L

b

`15540` m³ `= ...` km³

c

`34,1` L `= ...` mm³

verder | terug