Symmetrie > Driehoeken
123456Driehoeken

Voorbeeld 1

Bekijk de rechthoekige `Delta A B C` .
`A` , `B` en `C` zijn roosterpunten.

Hoeveel graden zijn de twee scherpe hoeken van een rechthoekige driehoek samen?

> antwoord

Omdat de hoeken van een driehoek opgeteld altijd `180` ° zijn en de rechte hoek altijd `90` ° is, weet je zeker dat de twee scherpe hoeken samen ook `90` ° zijn.

Opgave 5
a

Teken een rechthoekige `Delta ABC` waarin `/_A` de rechte hoek is en `/_ C=70` °.
Leg uit hoe je de grootte van `/_ B` kunt uitrekenen.

b

Teken een rechthoekige `Delta ABC` waarin `/_A` de rechte hoek is en `A C = 3` en `A B = 6` . Wat is de oppervlakte van de driehoek?

Opgave 6

Teken een rechthoekige driehoek met een hypotenusa van `6,5` cm en een rechthoekszijde van `6` cm.

verder | terug