Symmetrie > Driehoeken
123456Driehoeken

Voorbeeld 2

Bekijk de gelijkbenige `Delta A B C` .
`A` , `B` en `C` zijn roosterpunten.

De basishoeken van een gelijkbenige driehoek zijn altijd gelijk. Hoeveel graden zijn de basishoeken `A` en `B` als de tophoek `C` `40` ° is?

> antwoord

De hoeken van een driehoek zijn samen altijd `180` °. Als de tophoek `40` ° is, zijn de twee basishoeken samen `180- 40 = 140` °.

Per basishoek is dat `140/2=70` °.

Opgave 7

Bekijk de gelijkbenige driehoek in het voorbeeld.

a

Verplaats de punten `B` en `C` tot `∠ C = 70` °. Leg nu uit hoe je de grootte van `∠ B` kunt uitrekenen.

b

Teken op papier een gelijkzijdige driehoek met zijden van 6 cm.

Opgave 8

Teken een gelijkbenige driehoek met twee benen van 6 cm en twee basishoeken van 70°.

verder | terug