Symmetrie > Driehoeken
123456Driehoeken

Voorbeeld 4

In constructies die sterk moeten zijn, kom je vaak driehoeken tegen. Een driehoek is namelijk niet te vervormen. Daarom kan een betrekkelijk lichte bouwkraan toch zware lasten tillen.

Je kunt een driehoek construeren met passer en geodriehoek.

Bekijk de constructie van `Delta A B C` met drie gegeven zijden:
`A B = 6` , `B C = 4` en `A C = 3` .

Bekijk de constructie van `Delta A B C` met twee gegeven zijden: `A B = 6` , `A C = 4` en `∠ B = 40` °. Merk op dat er twee verschillende driehoeken mogelijk zijn.

Bekijk de constructie van `Delta A B C` met twee gegeven zijden: `A B = 6` , `A C = 4` en `∠ B = 40` °. Merk op dat er twee verschillende driehoeken mogelijk zijn.

Opgave 11

Construeer de volgende driehoeken.

a

`Delta ABC` : `/_ B` is een rechte hoek, `AB=3` en `BC=4` .

b

`Delta ABC` : `AB=5` , `AC=5` en `BC=5` .

verder | terug