Symmetrie > Driehoeken
123456Driehoeken

Uitleg

Een driehoek is een veelhoek met drie hoekpunten en drie zijden. Je ziet driehoek `ABC` . Je schrijft ook wel: `Delta ABC` . De lengtes van de zijden en de groottes van de hoeken zijn gegeven. Ga nog eens na, dat de hoeken samen `180` ° zijn. Bijzondere driehoeken zijn:

  • de rechthoekige driehoek met één rechte hoek;

  • de gelijkbenige driehoek met twee gelijke zijden;

  • de gelijkzijdige driehoek met drie gelijke zijden.

Bekijk de driehoeken. Gelijke zijden hebben een gelijke markering.

Opgave 1

Je ziet vier driehoeken.

a

Welke driehoeken zijn gelijkbenig? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

`Delta ABC`

`Delta DEF`

`Delta GHI`

`Delta KLM`

b

Welke driehoek is gelijkzijdig?

`Delta ABC`

`Delta DEF`

`Delta GHI`

`Delta KLM`

c

"Elke gelijkbenige driehoek is ook gelijkzijdig." Klopt deze uitspraak?

ja

nee

d

En klopt het omgekeerde?

ja

nee

e

Welke driehoek is rechthoekig?

`Delta ABC`

`Delta DEF`

`Delta GHI`

`Delta KLM`

f

Ken je een rechthoekige gelijkbenige driehoek als gebruiksvoorwerp?

Opgave 2

Teken een gelijkzijdige driehoek met zijden van `4` cm.

verder | terug