Kijkmeetkunde > Perspectief
123456Perspectief

Verkennen

Opgave V1

Dit is een foto van een spoorlijn.

a

Je weet dat spoorrails evenwijdig lopen. Waarom ziet dat er in deze foto niet zo uit?

b

Wat gebeurt er met evenwijdige lijnen op een foto?

c

Wat is de horizon op de foto? Welke betekenis heeft de horizon?

Opgave V2

Hier zie je een foto van een eenvoudig huisje. De dakgoot, de nok van het dak en de onderkant van de gele zijgevel liggen op evenwijdige lijnen. Toch zijn die lijnen op de foto niet evenwijdig.

a

Hoe komt dat?

b

Waarom zullen die drie lijnen op de foto (als je wat meer van de omgeving erbij zou zien) in één punt bij elkaar komen?

c

Wijs in de figuur meer van die groepen evenwijdige lijnen aan.

verder | terug