Symmetrie > Vierhoeken
123456Vierhoeken

Voorbeeld 3

Je ziet parallellogram `A B C D` . Er zijn twee paren evenwijdige zijden.

De kenmerkende eigenschappen zijn:

  • Het snijpunt `S` van de twee diagonalen is het symmetriepunt.

  • De diagonalen delen elkaar doormidden.

  • De zijden tegenover elkaar zijn evenwijdig en even lang.

  • De hoeken tegenover elkaar zijn even groot.

Als er maar één paar evenwijdige zijden is, spreek je van een trapezium. De genoemde eigenschappen gaan dan niet meer op.

Opgave 10

Bekijk de parallellogram in het voorbeeld.

a

Je kunt nu de punten `A` , `B` en `C` onafhankelijk van elkaar verplaatsen. Waarom kan dat met punt `D` niet?

b

Ga met de applet alle genoemde eigenschappen van het parallelogram na. Verplaats de hoekpunten en controleer dat ze telkens opgaan.

c

Welke andere vierhoeken kun je met de applet maken? Met andere woorden: welke andere vierhoeken zijn een parallellogram?

Opgave 11
a

Hoeveel gegevens heb je nodig om een parallellogram te tekenen? Geef een voorbeeld.

b

Hoeveel gegevens heb je nodig om een trapezium te tekenen? Geef een voorbeeld.

verder | terug