Symmetrie > Vierhoeken
123456Vierhoeken

Voorbeeld 4

Ook vierhoeken zijn met passer en liniaal te construeren. Maar de vorm van een vierhoek met vier gegeven zijden ligt nog niet vast.

Bekijk de applet.
Ga na dat je de punten `B` en `C` nog kunt bewegen en dat dan de vorm van de vierhoek verandert, terwijl de lengtes van de zijden gelijk blijven.

Bekijk de constructie van een vlieger `ABCD` met: `AB=4` , `BC=2` en `∠B=100` °.

Bekijk de constructie van een parallellogram `ABCD` met: `AB=4` , `BC=2` en `∠B=100` °.

Opgave 12

Bekijk de constructie van een parallellogram en een vlieger in het voorbeeld.

a

Construeer een parallellogram `ABCD` met `AB =3` cm, `AD=4` cm en `/_A=30` °.

b

Construeer een vlieger `KLMN` met `KL= 5` cm, `LM=MN=3` cm en `/_ NKL=60` °.

verder | terug