Kijkmeetkunde > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Samenvatten

Als je om je heen kijkt zie je van alles, altijd in 3D. Soms staan er zaken vlak voor je neus, sommige dingen zijn verder weg, die lijken dan kleiner. Ook staan objecten soms (deels) achter elkaar zodat je niet alles kunt zien. Ook zie je wel eens voorwerpen maar van één kant en van bepaalde dingen bestaat alleen nog maar een bouwtekening.

De volgende opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp "Kijkmeetkunde" te krijgen. Dit betreft van het domein "Meten en tekenen" de onderdelen 51, 52, 53, 54 en 55. Het is nuttig om er een eigen samenvatting bij te maken. De opgaven hieronder zijn bedoeld om je daarbij te helpen.

Je leert in dit onderwerp:

  • kijklijnen gebruiken om het gebied af te bakenen dat je kunt zien ( Uitleg );
  • het begrip kijkhoek ( Uitleg );
  • aanzichten tekenen en vanuit gegeven aanzichten een figuur herkennen ( Uitleg );
  • bouwtekeningen lezen ( Uitleg );
  • tekenen met gebruik van perspectief ( Uitleg );

Voorkennis:

  • oppervlakte en omtrek van vlakke figuren bepalen ( );
  • de namen en basiseigenschappen van de belangrijkste vlakke en ruimtelijke figuren ( );
  • uitslagen maken van ruimtelijke figuren ( );
  • werken met hoeken ( ).

Opgave 1

Bekijk de tekening op het werkblad.

Zet op de juiste plaats de woorden "kijklijn" (2 ×), "kijkhoek" en "kijkgebied" in de tekening.

Opgave 2

Deze figuur staat ook op het werkblad. Links zie je een piramide, een kubus en een cilinder. Rechts zie je een bovenaanzicht van deze drie lichamen.

Van welke plek op de plattegrond zie je de kubus, de piramide en de cilinder zoals op de linker tekening?

Opgave 3

Je ziet hier een bovenaanzicht van een piramide, een kubus en een cilinder. Piramide en de cilinder zijn twee keer zo hoog dan de kubus, de diameter van de cilinder en de ribben van het grondvlak van de piramide zijn even groot als de ribben van de kubus.

Met het pijltje wordt de richting van het vooraanzicht aangegeven. Teken dit vooraanzicht en het rechter zijaanzicht.

Opgave 4

Dit is een drieaanzicht van een stapel kubussen.

Hoeveel kubussen liggen hier minimaal? En maximaal?

Opgave 5

Hier zie je een bouwtekening van een eenvoudig vogelhuisje.

Leg uit wat het verschil is tussen een bouwtekening en een uitslag. Kun je van dit vogelhuisje een uitslag maken?

Opgave 6

Teken een kubus in tweepuntsperspectief. Teken er daarna een even grote kubus bovenop.

verder | terug