Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakteformules
1234567Oppervlakteformules

Verkennen

Opgave V1

Je ziet hier een rechthoek en een rechthoekige driehoek op een cm-rooster.

a

Hoeveel cm2 is de oppervlakte van de rechthoek?

b

Hoeveel cm2 is de oppervlakte van de rechthoekige driehoek?

c

Waarom kun je van deze figuren gemakkelijk de oppervlakte bepalen?

Opgave V2

Dit is een rechthoekige driehoek die niet precies op een cm-rooster past.

a

Waarom moet nu het rechte hoek teken in de figuur staan?

b

Hoeveel cm2 is de oppervlakte van de rechthoekige driehoek? Laat je berekening zien.

c

Hoe reken je in het algemeen de oppervlakte uit van een rechthoekige driehoek? Probeer je antwoord in formulevorm te geven.

verder | terug