Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakteformules
1234567Oppervlakteformules

Voorbeeld 1

Bereken de exacte oppervlakte van de figuur. De boven- en onderzijde lopen evenwijdig. De afstandslijnen staan loodrecht op elkaar.

> antwoord

Je verdeelt de figuur in rechthoeken en rechthoekige driehoeken. Bedenk wat de afmetingen zijn. 

oppervlakte (figuur) `=I+II+III+IV=` `1/2*0,4 *0,3+1/2*0,3 *0,9 +0,7 *1,3 +1/2*1,3 *1,3 =1,95` m2.

Opgave 5

Bekijk de figuur in het voorbeeld. De oppervlakte van de figuur wordt berekend door deze in rechthoeken en rechthoekige driehoeken te verdelen.

a

Is er een andere, handige verdeling mogelijk om de oppervlakte uit te rekenen?

b

Je kunt de oppervlakte van de figuur ook berekenen door er een rechthoek omheen te tekenen en daarvan de oppervlaktes van rechthoekige driehoeken af te trekken. Neem de figuur over in je schrift en laat zien dat je zo op hetzelfde antwoord uitkomt.

Opgave 6

Bereken de exacte oppervlakte van de figuur in m2.
De linker- en rechterzijde lopen evenwijdig en staan loodrecht op de onderzijde. De afstandslijnen staan loodrecht op elkaar.

verder | terug