Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakteformules
1234567Oppervlakteformules

Voorbeeld 3

Van een vierkant op roosterpunten kun je de oppervlakte berekenen door gebruik te maken van de roostereenheden. Door vervolgens gebruik te maken van de oppervlakteformule van een vierkant met zijde `z` :
oppervlakte (vierkant) `=z^2`
kun je de lengte van de zijde berekenen.

In de applet zie je de oppervlakte van het vierkant. Is de oppervlakte van het vierkant `17` , dan geldt: `z^2=17` .

Dan is de lengte van de zijde `z=sqrt(17 )≈4,12` .

Opgave 9

Gebruik de applet uit het voorbeeld.

a

Bekijk de originele instelling van de applet. Ga na dat de oppervlakte van het vierkant dat je ziet inderdaad `17` roosterhokjes is.

b

Ga na dat dat elke zijde nu inderdaad ongeveer `4,12` eenheden is.

Opgave 10

Bereken de lengte van de zijde van dit roostervierkant. Rond je antwoord af op `3` decimalen.

Opgave 11

Van een vierkant is de oppervlakte `A` gegeven.

a

Bereken de exacte omtrek `P` als `A=35` .

b

Benader deze omtrek in twee decimalen nauwkeurig.

c

Welke formule voor `P` afhankelijk van `A` kun je afleiden?

verder | terug