Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakteformules
1234567Oppervlakteformules

Testen

Opgave 19

Hier en op het werkblad zie je een A en een L op roosterpapier. Je mag er van uitgaan dat de hoekpunten van de letter A die geen roosterpunt zijn telkens precies midden tussen twee roosterpunten liggen. Let op: de roostereenheid is `0,5` cm.

a

Bereken van zowel de A als de L de exacte oppervlakte in mm2.

b

Waarom kun je wel van de L, maar niet van de A de exacte omtrek bepalen?

c

Bereken de omtrek van de L in mm.

Opgave 20

Bereken de lengte van de zijde van dit roostervierkant. Rond je antwoord af op `3` decimalen.

Opgave 21

Van een rechthoek is bekend dat de lengte twee keer zo groot is als de breedte en dat de totale omtrek `63` cm bedraagt. Bereken de oppervlakte van deze rechthoek.

verder | terug