Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakteformules
1234567Oppervlakteformules

Verwerken

Opgave 8

Hier en op het werkblad zie je een A en een L op roosterpapier. Je mag er van uitgaan dat de hoekpunten van de letter A die geen roosterpunt zijn telkens precies midden tussen twee roosterpunten liggen. De roostereenheid is 0,5 cm.

a

Bereken van zowel de A als de L de exacte oppervlakte in mm2.

b

Waarom kun je wel van de L maar niet van de A de exacte omtrek bepalen? Bereken de omtrek van de L in mm.

Opgave 9

Bereken de oppervlakte van deze figuren. Ze staan ook op dit werkblad. Je mag er van uit gaan dat de figuren IV en V lijnsymmetrisch zijn.

Opgave 10

Je wilt een vierkant schilderij met een oppervlakte van 1,44 m2 inlijsten. De lijst is overal 10 cm breed.

Hoeveel wordt de oppervlakte van schilderij met lijst samen?

Opgave 11

Van een ruit hebben de diagonalen de lengtes p en q.

Stel een formule op voor de oppervlakte A van deze ruit.

Opgave 12

Iemand heeft een grasveld met een oppervlakte van 1,2 dam2. Je ziet het grasveld hiernaast, het heeft twee rechte hoeken. Aan drie zijden wordt het begrensd door een beukenhaag.

Hoe lang is die beukenhaag?

verder | terug