Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakteformules
1234567Oppervlakteformules

Voorbeeld 1

Bereken de oppervlakte van deze plaat staal.

> antwoord

Je verdeelt de plaat staal in rechthoeken en halve rechthoeken (rechthoekige driehoeken).

De oppervlakte is: A = 1 2 0,3 0,9 + 1 2 0,4 0,3 + 0,7 1,3 + 1 2 1,3 1,3 = 1,95 m2.

Opgave 3

Bekijk de figuur uit Voorbeeld 1 nog eens. De oppervlakte van de figuur wordt berekend door hem in hele en halve rechthoeken te verdelen.

a

Is er een andere verdeling mogelijk om de oppervlakte uit te rekenen?

b

Je kunt de oppervlakte van de figuur ook berekenen door er eerst een rechthoek omheen te tekenen en daar dan weer halve rechthoeken af te trekken. Laat zien dat je zo op hetzelfde antwoord uitkomt.

Opgave 4

Bereken de oppervlakte van deze plaat staal.

verder | terug