Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakteformules
1234567Oppervlakteformules

Voorbeeld 2

Bereken de oppervlakte van deze plaat staal.

> antwoord

De plaat is niet in rechthoeken en halve rechthoeken te verdelen.
Maak er daarom een rechthoek omheen waarvan je halve rechthoeken "af knipt" .

De oppervlakte is: A = 1,5 1,3 1 2 0,3 0,9 1 2 0,3 0,4 1 2 0,4 1,5 1 2 0,9 1,5 = 0,78 m2.

Opgave 5

Bereken de oppervlakte van deze plaat staal.

verder | terug