Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakte van driehoeken
1234567Oppervlakte van driehoeken

Voorbeeld 1

Bereken de oppervlakte van de driehoek.

> antwoord

Voor de oppervlakte van een driehoek geldt:

oppervlakte (driehoek) `=1/2*` basis `*` hoogte

De basis is `1,9` m en de hoogte `1,3` m.
Dus is de oppervlakte van de driehoek: `1/2*1,9 *1,3 =1,235` m2.

Opgave 9

Bereken van de driehoeken de oppervlakte.

Opgave 10

De punten `A(text(-)3 , text(-)3 )` , `B(2 , text(-)3 )` , `C(3 , text(-)2 )` en `D(0 , 3 )` zijn gegeven. Neem `1` cm als roostereenheid.

a

Teken `DeltaABD` in een assenstelsel. Bereken de oppervlakte van deze driehoek met behulp van de oppervlakteformule.

b

Teken `DeltaACD` in een nieuw assenstelsel. Waarom kun je de oppervlakte van `DeltaACD` niet exact met behulp van de oppervlakteformule berekenen?

c

Bereken op een andere manier de exacte oppervlakte van `DeltaACD` .

d

Meet nu de lengte van `AC` en meet de afstand van punt `D` tot `AC` in millimeters nauwkeurig.

Bereken met die getallen de oppervlakte van `DeltaACD` . Rond af op één decimaal.

verder | terug