Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakte van driehoeken
1234567Oppervlakte van driehoeken

Voorbeeld 2

Je ziet `DeltaABC` met `AB=5` .
De oppervlakte van deze driehoek is `7,5` .
Bereken de hoogte `CD` van `DeltaABC` .

> antwoord

Voor de oppervlakte van een driehoek geldt: 

oppervlakte (driehoek) `=1/2*` basis `*` hoogte

`AB=5` is de basis bij hoogte `CD` . De oppervlakte is `7,5` , dus geldt:  `7,5 =1/2*5 *CD` .

Uit het oplossen van deze vergelijking volgt: `CD=3` eenheden.

Opgave 11

Van een driehoek `PQR` is de hoogte op `QR` gelijk aan `12` cm en de oppervlakte is `60` cm2.

Bereken de lengte van `QR` .

Opgave 12

Je ziet een rechthoekige driehoek `ABC` . De afmetingen staan in de figuur.

a

Bereken de oppervlakte van driehoek `ABC` .

b

Je kunt lijnstuk `BD` opvatten als hoogte van deze driehoek. Welke zijde is dan de bijbehorende basis?

c

Als je weet dat `AC = 13` , dan kun je met behulp van de oppervlakteformule de hoogte `BD` berekenen. Laat zien hoe dat gaat.

verder | terug