Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakte van vierhoeken
1234567Oppervlakte van vierhoeken

Verwerken

Opgave 11

Bekijk de drie vierhoeken: een parallellogram, een pijlpuntvlieger en een trapezium.

Bereken de oppervlakte van deze vierhoeken.

Opgave 12

Je ziet een bijzondere plantenkas. De afmetingen zijn in cm gegeven. De kas heeft de vorm van een symmetrisch prisma en de bodem is uiteraard niet van glas.

Bereken de totale hoeveelheid glas die voor deze plantenkas nodig is in m2. Rond af op één decimaal.

Opgave 13

Bekijk de figuur. De onderkant en de bovenkant lopen evenwijdig. De linker bovenhoek is een rechte hoek ( `90` °). Alle maten zijn in centimeters.

Bereken de oppervlakte van deze staalplaat.

Opgave 14

In een rechthoekig assenstelsel zijn de punten `A text((-)3, text(-)3)` , `B (2, text(-)3)` en `C(4, 4)` gegeven.

a

`A` , `B` en `C` zijn de hoekpunten van parallellogram `ABCD` . Geef de coördinaten van punt `D` en bereken de oppervlakte van dit parallellogram.

b

`A` , `B` en `C` zijn de hoekpunten van trapezium `ABCE` waarvan `CE=9` en `CE` is evenwijdig met `AB` . Geef de coördinaten van punt `E` en bereken de oppervlakte van dit trapezium.

c

Je kunt met de gegevens uit b, maar dan met punt `F` in plaats van `E` , ook een trapezium `ABFC` maken. Welke coördinaten heeft punt `F` in dit geval? En welke oppervlakte heeft dit trapezium?

d

`A` , `B` en `C` zijn de hoekpunten van vlieger `ABCG` . Geef de coördinaten van punt `G` en bereken de exacte oppervlakte van deze vlieger.

Opgave 15

Bekijk het parallellogram `ABCD` .

Bereken de afstand van punt `B` tot lijnstuk `CD` , dus de hoogte `BF` .

Opgave 16

Dit is een huis met een zogenaamd "mansardedak" . Zo'n dak is bedacht om de verdieping van het huis over een grotere breedte beloopbaar te maken. De zijgevel van dit huis heeft de vorm van een lijnsymmetrische zevenhoek en staat loodrecht op de onderkant van het huis. De maten zijn gegeven in centimeters. Bereken de totale oppervlakte van de gevel in mdoor deze in driehoeken en/of vierhoeken te verdelen. Rond af op één decimaal nauwkeurig.

Opgave 17

Van een vierkant is de lengte `d` van een diagonaal gegeven.

a

Stel een formule op voor de oppervlakte van zo'n vierkant.

b

Bereken de oppervlakte van zo'n vierkant als `d=3` .

c

Hoe lang zijn de diagonalen van een vierkant met een oppervlakte van `32` eenheden?

Opgave 18

De oppervlakte van dit bovenaanzicht van een vliegtuig is  `78,9` m2. Bereken de totale spanwijdte van het vliegtuig. Dat is de afstand tussen de twee vleugeluiteinden; zie het vraagteken in de figuur. Alle maten zijn gegeven in meters, het vliegtuig is uiteraard symmetrisch en de uiteinden van de vleugels lopen evenwijdig met de romp van het vliegtuig. De afstandslijnen staan loodrecht op elkaar.

verder | terug