Formules voor omtrek en oppervlakte > Oppervlakte van vierhoeken
1234567Oppervlakte van vierhoeken

Verkennen

Opgave V1

Dit is een vierhoek `ABCD` waarvan de punten `A` en `C` op gelijke hoogte liggen.

a

Je kunt deze vierhoek op twee manieren in twee driehoeken verdelen. Laat zien hoe je dat doet.

b

Bij welke van deze twee verdelingen kun je de oppervlakte van de driehoeken uitrekenen met de gegeven afmetingen?

c

Bereken nu de oppervlakte van de vierhoek `ABCD` .

d

Kun je van elke vierhoek op deze manier de oppervlakte berekenen? Leg je antwoord uit.

Opgave V2

Vierhoek `ABCD` is een parallellogram.

a

Je kunt ook van zo'n parallelogram de oppervlakte berekenen door het in twee driehoeken te verdelen. Laat zien hoe je dat doet.

b

Ga na dat je dezelfde uitkomst krijgt als je het parallellogram met de andere diagonaal verdeelt.

c

Kun je dit parallellogram met behulp van alleen de twee afmetingen in de figuur zelf tekenen?

verder | terug